De data voor 2018 zijn gekend.

De editie van voorjaar 2017 was een schot in de roos: voor de eerste maal twee weekends, veel bezoekers, én een goede opbrengst. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.

De werkgroep hoopt volgend jaar zeker zo goed te doen.

Noteer al zeker in jouw agenda de beide weekends, met tijdens het eerste weekend de  opening op 14 april, en het weekend van 21, 22 mét als extra dag maandag. (Jaarmarkt, troostkermis)