Bram Eliaert heeft sinds zijn jeugd niet alleen een eigenzinnige weg in de wereld bewandeld, maar ook zijn eigen pad in de wereld van de sculpturen gevonden.
Met een achtergrond in het India van eind de jaren ’90 kon het onrustige fin de siècle gevoel ingeruild worden voor een langdurige opleiding bij zanger en beeldhouwer Walter De Buck in Gent, waarna Bram zijn eigen weg vervolgde. De liefde en het evenwicht die Bram er ervaarde komt tot uiting in meerdere kunstwerken van zijn hand. Beeldhouwen is geen keuze, het is zijn ware natuur. Het creatieve proces is de grootste uitdaging en het eindresultaat de voldoening.
Bram’s werken vertrekken altijd vanuit zijn persoonlijke visie of boodschap, maar dragen veel verder dan louter esthetiek. Zijn ziel zit vervat in ieder werk en hij wil zijn gedachten en visioenen zowel in tijd als in plaats ver weg meegeven met de medemens. Met de nodige aandacht voor spiritualiteit, het evenwicht, rust, emoties en de bedreigde natuur wil Bram zijn steentje bijdragen om deze thema’s onder de aan‐ dacht te brengen, nu en in de verre toekomst.
Bram’s bronzen zijn unieke stukken. De vormen en beelden die hij creëert reflecteren de realiteit en geven ons zijn persoonlijke interpretatie met alle respect voor harmonie en esthetiek..

website