GeRT maakt werken vanuit een liefde voor ambacht, voor het “werk” in kunstwerk. Hij verzet zich uitdrukkelijk tegen werkwijzen die overdreven leunen op toevalligheid, op exacte kopie of op een handige uitleg.

Het centrale thema in het werk van GeRT is de zoektocht naar de inbreuk op de persoonlijke integriteit, op de privacy. In dat onderzoek exploreert hij beide kanten: deze waarin gekeken wordt, en deze die het kijken ondergaat.

In de werken vertaalt zich dit in het visuele met laages, de balans tussen het zichtbare en het verborgene, de vensters die de aandacht richten, en in de uiteenlopende emoties die dit met zich meebrengt.

    website