Madeleine is een uitstekende beeldhouw­ster, die het hart van de Vilvoordenaars veroverd heeft, o.m. door de realisatie van het beeld van de twee zusters in de Trooststraat te Vilvoorde.

Zij specialiseerde zich doorheen de jaren in de portretkunst, een uitermate moeilij­ke discipline. Tevens maakt zij realistische weergaven van dieren die zij nauw­keurig observeert. De dierencollectie is zeer gevarieerd en omvat tientallen vogelsoorten, met een voorliefde voor zwanen en uilen. Ook heel wat andere dieren komen aan bod, zoals paarden, konijnen, vossen…

Binnen en buitenlandse tentoonstellin­ gen volgen elkaar in snel tempo op. In Frankrijk heeft Madeleine reeds voor de zesde maal tentoongesteld in “Le Grand Palais” in Parijs. Naar aanleiding van één van deze tentoonstel­lingen werkt zij geregeld in opdracht van Cristallerie Daum, alwaar haar werken in pate de cristal worden vervaardigd. Deze beelden worden over de hele wereld verspreid. Per jaar wordt haar werk op een 30­tal beurzen in binnen­- en buitenland tentoongesteld.

  • Geboren in 1953 te Brussel
  • Volgde een zesjarige opleiding tekenen en schilderen aan de academie te Wilrijk
  • Later volgde zij een zesjarige opleiding beeldhouwen aan de Academie te Merksem
  • Zij exposeert zowel in binnen­ als in buitenland, onder meer in Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland…
  • Madeleine won verschillende prijzen

website